1
2
3
4
5
6
7
8

     Universitatea „Tibiscus” din Timişoara

     Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

     Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

     Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila

     Liceul "D. P. Perpessicius", Brăila

     Casa Corpului Didactic Brăila